Jämställdhets- och mångfald: intersektionell feminism

Vi vet vad som behöver göras. Vetenskapen är tydlig, vi måste ställa om nu! För att klara omställningen behöver vi tänka cirkulärt och se att allt hänger ihop. Tänk dig en munk där den yttre ringen är planetens gränser och den inre ringen är alla människors behov. Framtidens samhälle måste hålla sig inom dessa två gränser. 

För att klara den enorma omställning vi står inför behöver vi kraften från många, tillsammans kan vi skapa förändring!

Läs mer

Sverige är ett rikt land. Vi behöver  investera våra gemensamma skattepengar klokt. Istället för att sträva efter ökad tillväxt och ökad BNP behöver vi ställa om till ett samhälle som håller sig inom planetens gränser. Vi har bara en jord. Det är dags att vi lämnar slit- och slängsamhället och ställer om till ett cirkulärt tänk.

FN:s klimatrapport visar att mänskligheten har mycket kort tid på sig för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader, vi har 50% chans att klara det. På vilket annat område skulle vi nöja oss med så dåliga odds?

De förändringar vi som samhälle måste göra för att lösa klimatkrisen är akuta. Det är inte en fråga om höger- eller vänsterpolitik. Klimatkrisen angår oss alla och vi behöver skapa breda allianser för att lösa den. Vi kan klara av en enorm omställning, helt enkelt därför att vi måste. Coronakrisen har bevisat att vi snabbt kan ställa om.

Vi står inför en rad problem och risker: extremväder, sämre möjligheter för matförsörjning och rent dricksvatten, förlust av ekosystem och biologisk mångfald och ökat antal klimatflyktingar. Allt detta medför risk för finansiell kris, ökad ojämlikhet, konflikter och krig. Det är hög tid att göra om systemen!

Politikens små justeringar måste ersättas med radikala förändringar i energianvändning, energiproduktion, industrin, transportsektorn, finanssektorn, byggandet och jordbruket – i hela samhället. Framtida kostnader och lidandet om vi inte ställer om är katastrofala.

Sverige har år 2022 en budget på 1191 miljarder kronor. Låt oss investera dessa pengar klokt och ställa om!

“Lyssna på vetenskapen, vi har all fakta vi behöver det som krävs nu är att vi agerar!

Greta Thunberg

Pinar Sinopoulos-Lloyd

En av grundarna av Queer Nature ett utbildningsprogram som stöttar lokal HBTQI gemenskap för urfolk. Syftet är att skapa närmare koppling till naturen genom en queer lins. Pinars kärlek till miljön har lätt till grundandet av Intersectional Environmentalism Pinar är trans ambassadör för Native Women’s Wilderness.

Foto Queer Nature

Wangari Maathai

Startade Green Belt Movement på 1970 talet. I skogsjordbruk är träd och skog  en del av jordbruket som skyddar grödorna och skapar biologisk mångfald. Det första gröna bältet planterades i Nairobi. Wangari engagerade sig också i kvinnors demokratiska rättigheter


Foto theperfectworld.com

För att framtiden är jämlik och klimatsmart!
Miljöpartiets feministiska röst.