Åldersdiskriminering

Var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre. Äldres kunskaper och erfarenheter är viktiga för samhället och ska tas tillvara. Många lever ett aktivt liv och vi blir äldre än tidigare generationer. Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag. När du har fyllt 65 år ska det vara möjligt, om du vill, att arbeta. Vi vill göra om pensionssystemet så att det blir jämställt, jämlikt och klimatsmart!

Miljöpartiet är de ungas parti. Vår ideologi bygger på de tre solidariteterna: solidaritet med djur och natur, alla världens människor och framtida generationer. Sverige behöver en politik som tar hänsyn till oss som lever nu, men som också tar hänsyn till våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. En seriös politik är långsiktig. Klimatkrisen är vår tids ödesfråga och just nu står vi alla inför ett val: att stoppa den globala uppvärmningen och lämna över en frisk planet till framtida generationer, eller att inte göra det. Vi måste även se till att ungas frågor lyfts in i politikens korridorer eftersom den som inte har rösträtt än inte kan påverka politiken lika lätt. Miljöpartiet arbetar aktivt mot åldersdiskriminering oavsett om den sker mot unga eller gamla medborgare. 

Hälsa och omsorg

Miljöpartiet vill

Tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet. Tänderna är en del av kroppen.
Hjälpmedel ska inkluderas i högkostnadsskyddet
Minska äldres ensamhet, med meningsfulla aktiviteter, gemenskap och möjlighet att kunna delta i kulturella aktiviteter.

Seniorer som har flera diagnoser från olika sjukdomsgrupper, ska ha en fast läkarkontakt.
Sjukvården ska främja samverkan kring den äldre patienten och utformas så att det ges mer tid hos doktorn om det behövs.
Främja den psykiska hälsan hos seniorer.

 

Tryggt boende på äldre dar

Miljöpartiet vill

• Alla seniorer ska kunna leva gott på äldre dar och ha rätt till omsorg och ett tryggt boende.
• Stärka hemtjänsten så att fler som vill bo kvar hemma kan göra det.
• Omsorg ska kunna fås på olika språk så att de äldre känner sig trygga.
• Öka trygghet för äldre hbtqi+ -personer och införa regnbågsboende för äldre.

Klimatsmart pension

Miljöpartiet vill

•  Pensionsfonderna ska investeras klimatsmart och inte gå till investeringar i fossil verksamhet.

Ungas rättigheter

Miljöpartiet vill

-Bygga fler studentbostäder med rimliga priser. 

 -Förbättra ungas psykiska hälsa.

 -Skapa fler mötesplatser för unga hbtqi+-personer.

-att barn ska få eget ombud vid alla rättsliga tvister mellan föräldrar.

-att rösträttsåldern ska sänkas till 16 år

 

Barns rättigheter

Miljöpartiet vill

-att barnkonventionen ska få verkligt genomslag inom alla områden.

-att barn ska få starkare rätt att få insatser från socialtjänsten, även utan föräldrars medgivande.

-att barn på flykt ska få permanent uppehållstillstånd.

-införa en klagorätt för barn och att barn ska kunna få stöd av oberoende barnombud.

-tillsätta en stark oberoende kommission som tar sig an barnfattigdomen, och som bestå av forskare och experter från myndigheter, kommuner och civilsamhälle. Även barn ska ha en stark röst i kommissionen.

-inflationssäkra bidrag och sociala stöd (som barnbidraget, bostadsbidraget och underhållsstödet).

-förlänga höjningen av bostadsbidraget för barnfamiljer hela nästa år och ge ett extra tillskott till de organisationer som möter familjer som har det svårt.

 

Detta har vi gjort!

Miljöpartiet har

– Barnkonventionen har gjorts till svensk lag.

-Fler studentlägenheter byggs.

-Fått på plats ett riktmärke för hur stora barngrupperna får vara i förskolan och genomfört en satsning för att minska barngrupperna

-Sett till att en särskild utredare ska se över om fler barn ska få rätt att gå på fritids, även om deras föräldrar inte arbetar

-Sänkt skatt för pensionärer och förbättrat bostadstillägget.

-Sett till att både kommuner och regioner har fått mycket extra pengar som både indirekt och direkt är avsedda för omsorg och vård av äldre.

 

Idag är varannan kvinna som är pensionär fattigpensionär. Ojämställda livsvillkor som till exempel att ha arbetat deltid för att ta hand om barn eller ojämställda löner ska inte leda till ojämställd pension. Även om du har kommit till Sverige mitt i livet ska du kunna leva på din pension. 

Klimatsmart pension!

Vi vill att statens pensionspengar ska investeras klimatsmart. Den privata tjänstepensionen står för nästan hälften av det svenska pensionskapitalet. Det handlar om svindlande 2 900 miljarder kronor. Kolla in klimataktion som har skapat en sida med tips på hur din privata tjänstepension kan bli klimatklok.

För att framtiden är jämlik och klimatsmart!
Miljöpartiets feministiska röst.