Jämställdhets- och mångfalds kommitté (JMK)

Den gröna omställningen måste bygga på social rättvisa. Miljöpartiet har inget kvinnoförbund, i stället har vi en jämställdhets- och mångfaldskommitté (JMK). Kommittén arbetar feministiskt och intersektionellt med de olika diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet och könsuttryck, etnicitet, funktionsnedsättning, sexualitet, ålder, religion och tro. Vi arbetar också med hur miljö- och klimatfrågorna hör ihop med alla människors lika värde.

Under alltför lång tid har politiker och makthavare blundat för klimatkrisen och nu är den akut. Detta riskerar att slå hårt mot flera befolkningsgrupper. Miljöpartiet vill sätta klimatkrisen överst på tapeten. Vi har all fakta som behövs – vi vet att vi måste ställa om nu och vi vet hur vi bör gå tillväga. För att lyckas måste vi vara många som driver omställningen framåt. Alla behövs och alla ska med när Sverige ställer om. Därför behöver vi så många som möjligt i kampen för klimaträttvisa. Bli en grön feminist du också. Tillsammans gör vi skillnad!

Stötta Miljöpartiet 

– Ge klimat, miljö och en intersektionell feminism en röst!

Sophia Nilsson ordförande

”Orättvisor har alltid gjort mig förbannad!”

Sophia leder Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfalds kommitté. Hennes barndomsdröm var att bli Greenpeace aktivist eller människorättsjurist. Om hon skulle ha en superhjältekraft skulle det vara att teleportera sig och resa i tiden. Hennes favoritgodis är choklad och praliner – allt med choklad!

→ sophia.nilsson@mp.se

Politiska hjärtefrågor:

 • Motverka våld i nära relationer och hedersvåld!
 • Antirasism ska genomsyra alla delar i hela samhället!
 • Krossa destruktiva mansnormer!
 • Bra skolgång för alla elever!
 • Utveckla näringslivet så att det blir mer hållbart och grönt!
 • Trygga och inkluderande bostadsområden!
 • Funktionsrätt, alla har rätt till ett bra liv!
 • Bygga tillit och öka samarbetet mellan invånare-samhälle-politiker!

Erik Mägi vice ordförande

”Lika rättigheter och klimaträttvisa NU!”

Erik leder Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfalds kommitté tillsammans med Sophia Nilsson. Hans favoritdjur är katter, älskligsgodis är choklad. Erik har en superhjältekraft och det är att stå på händerna!

→ erik.magi@mp.se

Politiska hjärtefrågor:

 • Att inkludera alla olika familjer i familjepolitiken!
 • Uppvärdera barns rättigheter – barns bästa ska alltid komma först!
 • Klimaträttvisa – följ Parisavtalet. Klimatanpassa på ett jämlikt sätt för landsbygd, stad, låginkomsttagare, rika, kvinnor, transpersoner, ickebinära, män, olika etnicitet och olika länder. Alla ska med!

Ledarmöter

→ cindy.falquet@mp.se

roxanne.marback@mp.se

ulrika.westerlund@mp.se

domino.kai@mp.se

gabi.rehbinder@mp.se

max.troendle@mp.se

micke.seid@mp.se

För att framtiden är jämlik och klimatsmart!
Miljöpartiets feministiska röst.