Hjältar 

Pinar Sinopoulos-Lloyd

Är en av grundarna av Queer Nature som är ett utbildningsprogram som stöttar lokal HBTQI gemenskap för urfolk. Syftet är att skapa närmare koppling till naturen genom en queer lins. Pinars kärlek till miljön har lätt till grundandet av Intersectional Environmentalism, en inkluderande form av miljövård som förespråkar skydd av alla människor och planeten. Pinar är trans ambassadör för Native Women’s Wilderness.

Foto Queer Nature

Pattie Gonia

Vem sa att drag queens inte kan vara gröna? Pattie Gonia tog på sig sina höga klackar på en Rocky Mountain vandring för att skapa medvetenhet om klimatförändringar. Pattie vill utmana oss att tänka på intersektionalitet och hur klimatet spelar en roll i våra samhällen. Genom att använda humor, kärlek och plakat med texten: ”planeten är hetare än min pojkvän” så blir det hårda arbetet med klimaträttvisa lite enklare och roligare. 

Foto Wyn Wiley

Wangari Maathai

Startade Green Belt Movement på 1970 talet. I skogsjordbruk är träd och skog  en del av jordbruket som skyddar grödorna och skapar biologisk mångfald. Det första gröna bältet planterades i Nairobi. Wangari engagerade sig också i kvinnors demokratiska rättigheter eftersom jämställdhet och grön omställning hänger ihop.  Green Belt Movement har planterat 50 miljoner träd! Wangari Maathai har fått Nobels fredspris 2004.

Foto theperfectworld.com

Diénaba Beye Traoré

Jurist i Senegal som kämpar för omställning till hållbart fiske. EU skapade ett avtal som gjorde att vattnen blev tomt på fisk. Dianaba arbetar med myndigheten Sub-regional Fisheries Commission, för att organisera länder i Västafrika att ställa krav på utländska fiskeflottor för hållbart och rättvist fiske. Vilket innebär att fiskbestånden kan återhämta sig och att fisken räcker för lokalbefolkningens behov.

Foto itlos.org

Elin Wägner

Var en stark röst för kvinnors rättigheter och fred. Hon har bland annat skrivit boken Väckarklocka år 1941.  Elin var en av eldsjälarna som bildade Rädda Barnen och Kvinnliga medborgarskolan Fogelstad. Hon uppmärksammade och ifrågasatte de naturförstörande konsekvenserna av kemisk besprutning i jordbruket. Elin lyfte hur kvinnorörelsen, fredsrörelsen och miljörörelsen hänger ihop. Helt enkelt fred på jorden och fred med jorden!

Foto Populär historia

Vanessa Nakate

Grundade Rise up Movement som samlar röster från klimataktivister i hela Afrika. Vanessa arbetar med att  öka medvetenheten om faran med klimatförändringar. Hon leder kampanjen för att rädda Kongos regnskog och driver projekt för att installera solenergi till skolor. Tillsammans med 20 klimataktivister skrev hon brev till World Economic Forum och uppmanade dem att sluta subventionera fossila bränslen.

Foto unssc.org

Vandana Shiva

Är en av förgrundsgestalterna för ekofeminism som grundades på 1970 talet. På samma sätt som människan begår rovdrift på naturen så begår män rovdrift på kvinnors resurser, tid och energi för sin egen vinnings skull. Vandana Shiva har grundat den indiska bondeorganisationen Navdanya som arbetar med att utbilda fattiga bönder, främst kvinnor om hållbart jordbruk i solidaritet med naturen. 

Foto London Speaker Bureau

Sheila Watt Cloutier

Skrev boken The Right to Be Cold år 2015 där hon lyfter den globala uppvärmningen, klimatförändringar och inuiters rättigheter. Polarområden som inuiter har levt med i årtusenden försvinner. Enorma mängder vatten frigörs när isen och snön smälter, havsnivåerna stiger och kemikalier som bundits i isen frigörs. Sheila fick Right Livelihood priset för sitt arbete med att uppmärksamma den arktiska klimatkrisen.

Foto speakers.ca

Kate Raworth

Är nationalekonomen som ifrågasätter ständigt tillväxt och ökat BNP som ett mått på framgång. Kate är känd för sitt arbete med Donut Ekonomi, en ekonomisk modell som bygger på hållbarhet inom planetens gränser och social hållbarhet. Det är en modell hur vi kan skapa cirkulära samhällen och ekonomier som beskrivs i boken Donut Ekonomi. Kate Raworth arbetar vid Oxford Universitet och Environmental Change Institute

Foto kateraworth.com

Greta Thunberg

Har med Skolstrejk för klimatet fått miljoner människor att gå ut på gatorna och kräva klimaträttvisa. Det hela startade med att hon satte sig utanför Riksdagen i augusti 2018 för att kräva att Sverige skulle uppfylla Parisavtalet. Ett år senare i september 2019 deltog 4 miljoner människor världen över i klimat strejken. Demonstrationerna var på 4500 olika platser i 150 länder.  Gretas budskap är tydligt: Lyssna på vetenskapen!

Foto Stefan Källstigen

Mei Ng

Mei Ng är en stark röst för att få bort smog från Kinas städer. Mei har varit ordförande för Hong Kongs Friends of the Earth. Enligt Mei Ng har Kina rätt till samma utveckling som rikare länder men utvecklingen kan inte ske på samma miljöskadliga sätt. År 2001 startade Mei Ng upp det årliga lådbilsracet för att uppmärksamma klimaträttvisa. Alla lådbilar som är med och tävlar drivs av solceller.

Foto Linnéa Engström 

Gro Harlem Brundtland

År 1983 fick Gro Harlem Brundtland i uppdrag av FN att leda världskommissionen för miljö och utveckling. Det resulterade i rapporten Vår gemensamma framtid som gav begreppet hållbar utveckling global spridning. 1992 hölls Earth summit i Rio de Janeiro vilket ledde till Riodeklarationen och Agenda 21. Hållbar utveckling består av de tre delarna: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Foto snl.no

Mary Robinson

Blev 1997 FN högkommissarie för mänskliga rättigheter. 2010 grundade hon en stiftelse för Klimaträttvisa som arbetar med att ta fram resurser till de som drabbas värst av klimatförändringarna = fattiga människor runt om i världen. Mary har grundat organisationen Realizing Rights som verkar för rättvisa löner, allmän rätt till hälsovård, humana migrationslagar och sätter press på företag så att de tar socialt ansvar.

Foto rte.ie

Johan Rockström

Planetens gränser är ett ramverk som lanserades av bland annat av Johan Rockström år 2009. Det beskriver förutsättningarna för hållbar utveckling utifrån gränsvärden för nio olika miljöproblem. När gränsvärdena överskrids leder det till oöverskådliga miljöeffekter på grund av tröskeleffekter som uppstår. Johan Rockström arbetar idag som chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research. 

Foto Peter Himsel

Rachel Carson

Skrev boken Tyst vår år 1962 som blev starten på den amerikanska miljörörelsen som spred sig över världen och blev till miljöorganisationer och gröna politiska partier. I boken lyfter Rachel Carson hur bekämpningsmedlet DDT som används i jordbruket dödar inte bara insekter utan även fåglar, fiskar och andra djur. Tio år efter att hennes bok kom ut förbjöds användningen av DDT i USA. 

Foto Researchers Alamy

David Attenborough

På 1950 talet började David att filma vilda djur som sändes i programmet Zoo Quest. Han har även gjort Life on Earth, The Living Planet och en mängd andra naturprogram. Genom att visa djur och natur på TV uppmärksammades att olika djurarter som till exempel tigrar, valar och bergsgorillor höll på att dö ut. David är en stark förespråkare för rewilding, återförvildning som är viktigt för att vi ska klara omställningen till hållbarhet. 

Foto Today in science history 

För att framtiden är jämlik och klimatsmart!
Miljöpartiets feministiska röst.