Enkel svenska

av | okt 2, 2022

Vi måsta göra mer för planeten! Det visar vetenskapen. Politiken måste göra det lätt att välja det som är bra för jorden.   

Vi vill sätta en gräns för hur mycket koldioxid Sverige får släppa ut. 

Vi vill göra det lätt och billigt att åka tåg, buss och el-bil. Vi vill göra det dyrt att flyga. 

Vi vill skydda skog. Man ska inte få förstöra för natur och djur. 

Naturen ska ha rättigheter. 

Man ska jobba 35 timmar i veckan. Inte 40. 

Vi ska ha bättre försvar om det blir krig eller kris. 

Det som är dåligt för klimatet ska ha höga skatter. Det som är bra ska ha låga skatter. 

Alla ska göra lika mycket för klimatet. Bor du på landet ska du få hjälp att leva klimatsmart. 

Människor ska ha mer att säga till om i politiken. 

Alla folkslag ska respekteras. ILO 69 om samers rätt ska bli ny lag. 

Mer pengar till sjuka, gamla och andra som har det svårt. 

Mer klimatsmarta hus och lägenheter. 

Se till att ingen är hemlös. 

Nyanlända ska få ett hem. 

Fasta jobb, inte timjobb. 

Nyanlända som hade jobb i sitt förra hemland ska kunna jobba med samma sak i Sverige. 

Rösträtt när man är 16, inte 18. 

Mer demokrati!

Ingen diskriminering!

Mindre ensamhet. 

Det ska bli lättare att byta och låna. 

Sänkt skatt för de som tjänar lite pengar.

Mer skatt för de som tjänar mycket pengar.

Garantipension på lika villkor. 

Ingen rasism!

Läkare, lärare och poliser ska lära sig att inte vara rasistiska.

Ingen diskriminering på arbetsmarknaden!

Mer trygghet när man föder barn. En varsin barnmorska.

Föräldraförsäkring ska kunna delas på tre personer, inte bara två. 

Alla familjer ska ha samma rättigheter.

Trygg skola utan våld.

Mer hälsa i skolan!

Inga vinster i välfärden!

Ingen homofobi!

Mer prat om samtycke i skolan.

Gratis mensskydd i skolan. 

Hårdare straff för sexualbrott. 

Samtyckeslagen ska gälla vid prostitution.

Mindre våld mot kvinnor och hbtqi+.

Lika lön och lika pension.

Jämlik vård. 

Fler doktorer och sjuksköterskor.

Mer forskning om kvinnors hälsa. 

Könsnuetral familjepolitik. 

Alla ska få ge blod. 

Bättre hbtqi+-sjukvård. 

Lärare, poliser och doktorer ska kunna mer om hbtqi+. 

Mer representation av hbtqi+.

Jämlikhetsdata.

Höjd aktivitetsersättning.

Slopa karensavdraget.

Stärka LSS.

Mer självständighet oavsett funktionsvariation.

Lättare att få bostad oavsett funktionsvariation. 

Mer hjälp och stöd. 

Mer kulturaktiviteter.

Högkostnadsskydd för tandvård. 

Lättare att få ombud.

Mer forskning om olika funktionsvariationer.

Skola och förskola ska vara tillgänglig för alla. Lärare ska kunna mer. 

Mer representation av olika funktionsvariationer.

Fast läkarkontakt för äldre.

Mer tid hos doktorn.

Mer hälsa, psykisk och fysisk.

Bättre hemtjänst.

Bättre äldreboenden.

Personalen ska kunna ditt språk.

Klimatsmart pension.

Fler studentbostäder.

Permanenta uppehållstillstånd för barn. 

Barnkonventionen ska följas.

Ingen barnfattigdom. 

Säkra barnbidrag. 

Tillgång till barnombud.

Jobba för ungas psykiska hälsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stärkt skydd för flyktingar som är hbtqi+.