Seniorer

Var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre. Äldres kunskaper och erfarenheter är viktiga för samhället och ska tas tillvara. Många lever ett aktivt liv och vi blir äldre än tidigare generationer. Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag. När du har fyllt 65 år ska det vara möjligt, om du vill, att arbeta. Vi vill göra om pensionssystemet så att det blir jämställt, jämlikt och klimatsmart!

Rättvis pension

Miljöpartiet vill

• Höja den allmänna pensionen. Alla ska kunna leva på sin pension.
• Pensionen ska vara jämställd och jämlik.
• Höja grundavdraget för för låg och medelinkomsttagare.
• Införa garantipensionen på lika villkor, även om en inte bott i Sverige under hela arbetslivet.

Hälsa och omsorg

Miljöpartiet vill

Tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet. Tänderna är en del av kroppen.
Hjälpmedel ska inkluderas i högkostnadsskyddet
Minska äldres ensamhet, med meningsfulla aktiviteter, gemenskap och möjlighet att kunna delta i kulturella aktiviteter.

Seniorer som har flera diagnoser från olika sjukdomsgrupper, ska ha en fast läkarkontakt.
Sjukvården ska främja samverkan kring den äldre patienten och utformas så att det ges mer tid hos doktorn om det behövs.
Främja den psykiska hälsan hos seniorer.

 

Tryggt boende på äldre dar

Miljöpartiet vill

• Alla seniorer ska kunna leva gott på äldre dar och ha rätt till omsorg och ett tryggt boende.
• Stärka hemtjänsten så att fler som vill bo kvar hemma kan göra det.
• Omsorg ska kunna fås på olika språk så att de äldre känner sig trygga.
• Öka trygghet för äldre HBTQI -personer och införa regnbågsboende för äldre.

Klimatsmart pension

Miljöpartiet vill

•  Pensionsfonderna ska investeras klimatsmart och inte gå till investeringar i fossil verksamhet.

Idag är varannan kvinna som är pensionär fattigpensionär. Ojämställda livsvillkor som till exempel att ha arbetat deltid för att ta hand om barn eller ojämställda löner ska inte leda till ojämställd pension. Även om du har kommit till Sverige mitt i livet ska du kunna leva på din pension. 

Klimatsmart pension!

Vi vill att statens pensionspengar ska investeras klimatsmart. Den privata tjänstepensionen står för nästan hälften av det svenska pensionskapitalet. Det handlar om svindlande 2 900 miljarder kronor. Kolla in klimataktion som har skapat en sida med tips på hur din privata tjänstepension kan bli klimatklok.

För att framtiden är jämlik och klimatsmart!
Miljöpartiets feministiska röst.